Wanneer
U kunt onder andere bij ons terecht:
- als u zich al een tijd lusteloos, moe en somber voelt en dat gevoel maar niet verdwijnt
- als u steeds maar loopt te piekeren
- als u zich vaak gespannen of angstig voelt, bijvoorbeeld in menigtes of openbare ruimtes
- als u weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld hebt
- als het u niet lukt om op een assertieve manier voor u zelf op te komen
- als u zich verlegen en onzeker voelt in het contact met andere mensen
- als u te hoge eisen aan zichzelf stelt of te perfectionistisch bent (en daar last van hebt)
- als zich een ingrijpende gebeurtenis in uw leven heeft voorgedaan, zoals het overlijden van een dierbare, een scheiding of ontslag
- als u na een traumatische ervaring last hebt van prikkelbaarheid, concentratieproblemen en/of nachtmerries
- als u conflicten hebt, thuis of op het werk
- als u steeds maar bang bent een ernstige ziekte onder de leden te hebben, terwijl daar geen duidelijke aanwijzingen voor zijn
- als u moeite hebt met in- of doorslapen
- als u lichamelijke klachten hebt, zoals hoofdpijn of maagpijn, waarvoor geen duidelijke lichamelijke oorzaak te vinden is
- als bepaalde problemen zich telkens weer herhalen, terwijl u dit niet wilt
- als je emotionele problemen hebt rondom zwangerschap en baby