klacht

De psychologen die werkzaam zijn bij Praktijk Oudwijk zijn allen BIG-geregistreerd en aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden. De meeste leden zijn herkenbaar aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP. Indien u de beroepscode raadpleegt, kunt u zien of in de code zaken aan de orde komen die met uw klacht te maken hebben.
Het is raadzaam uw klachten eerst met de psycholoog zelf te bespreken. Als u er samen niet uitkomt, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het NIP
www.psynip.nl of op het algemene telefoonnummer van het NIP: (020) 410 6222.