Aanmelden
Aanmelden bij onze praktijk
U kunt worden doorverwezen door uw huisarts, maar een doorverwijzing is niet nodig. U kunt zich ook direct bij ons aanmelden via ons e-mail adres of telefoonnummer. Tijdens behandelingen en na werktijd staat de voicemail aan. Wanneer u uw naam en telefoonnummer achterlaat, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Kosten

Een sessie van 45 minuten kost 94 euro, een intake (eerste gesprek) kost 120 euro. De meeste zorgverzekeraars vergoeden onder bepaalde voorwaarden een gedeelte van de kosten van de behandeling. Informeer vooraf bij de zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn. Betaling geschiedt via een factuur die achteraf wordt verstuurd en binnen twee weken betaald dient te worden. U krijgt na de behandeling een nota die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Annulering

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven? Sessies die korter dan 24 uur voor de afgesproken tijd worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.