Procedure
Procedure

Intake:
Het eerste gesprek is bedoeld om uw problemen en klachten goed in kaart te krijgen. Uw behandelaar zal u vragen stellen over uw huidige situatie, achtergrond en natuurlijk de problemen die op dat moment spelen en waar u last van hebt.
Wanneer duidelijk is geworden wat er speelt, kan op grond hiervan een plan van aanpak (zogenaamd behandelplan) bepaald worden. Hierin komen u en de behandelaar overeen wat het doel zal zijn van de therapie en wat gedaan kan worden om dit doel te bereiken. Hierna gaat de therapie van start.

Behandeling:
De behandeling is doorgaans kortdurend en klachtgericht.
Kortdurend wil zeggen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. In de praktijk betekent dat meestal 5 tot 15 sessies. Wanneer de behandeling langer lijkt te gaan duren omdat de klachten ernstiger van aard zijn, wordt een cliënt doorgaans doorverwezen naar een andere instantie in de “Specialistische GGZ” (bijvoorbeeld een GGZ-instelling of psychiatrische afdeling van een ziekenhuis).
Met klachtgericht bedoelen we dat de behandeling zich in de eerste plaats zal richten op vermindering van de klachten die een cliënt in het heden ondervindt.

Werkwijze:
Onze aanpak is generalistisch, wat in de praktijk wil zeggen dat wordt gekeken welke behandelwijze het beste aansluit bij u als persoon, bij uw klachten en bij uw wensen. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met inzichten vanuit de wetenschap; wanneer een behandeling voor een bepaald probleem effectief is gebleken, zal deze methode bij voorkeur worden gebruikt. Cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR en interpersoonlijke psychotherapie zijn onder andere door ons gebruikte behandelmethoden.

We zijn verhuisd van de Oudwijkerdwarsstraat naar de Wittevrouwensingel 3 en hebben een nieuwe
site gemaakt. Kijk daar voor verdere informatie.